Χέρμαν Μέλβιλ, Μπάρτελμπυ, ο γραφιάς

«Πελιδνά άμεμπτος, θλιβερά σεβαστός, αθεράπευτα μόνος», είναι ο Μπάρτλεμπυ, ο γραφιάς του Χέρμαν Μέλβιλ.

Advertisements

Δημήτριος Βικέλας, ένας συστηματικός αναγνώστης

«Δεν αποκοιμούμαι ποτέ χωρίς ν’ αναγνώσω. Εάν πέπρωται να χάσω το φως των οφθαλμών, ας έχω τουλάχιστον την παρηγορίαν ότι τους εχρησιμοποίησα»

Η αυτοβιογραφία ενός βιβλίου

Ο Πολ Ντεζαλμάντ δίνει τον λόγο στα ίδια τα βιβλία και τα ακούει να μιλάνε για τους αναγνώστες και τους συγγραφείς που έχουν γνωρίσει, για τα βιβλιοπωλεία και για την ανάγνωση, για τον δανεισμό και για το τέλος που φοβούνται.