Ζήσιμος Λορεντζάτος, Ένας ιδιόρρυθμος μεταφραστής

«Η μετάφραση είναι η μόνη περίπτωση που ο νόμος των συγκοινωνούντων δοχείων δε λειτουργεί. Χρειάζεται μεγάλες προσπάθειες, και σχεδόν ποτέ η στάθμη της ποίησης δεν παρουσιάζεται ίδια και στα δύο δοχεία.»