Μην ελπίζετε να απαλλαγείτε από τα βιβλία

Η Εύη Καρκίτη με ρωτούσε κι εγώ απαντούσα στο πιο αγαπημένο μου είδος ερωτήσεων, για τα βιβλία. Πέρυσι στην Parallaxi.

Isidore! Isidore!

«Όσο θα ζουν οι φίλοι μου δεν θα μιλώ για θάνατο». Λίγα λόγια για τον Ιζιντόρ Ντυκάς aka Κόμητα του Λοτρεαμόν.