Οι Τριστάνοι του Αλέξανδρου Ίσαρη

Λίγο πριν βγω να αγοράσω τη συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του Αλέξανδρου Ίσαρη «Εγώ ένας ξένος» (εκδ. Κίχλη) ξεφυλλίζω την προ εικοσαετίας έκδοση «Οι Τριστάνοι».