Μια ελεγεία για τον Κανόνα (και τον Harold Bloom)

Χάρολντ Μπλουμ: Αν ένα έργο δεν απαιτεί να ξαναδιαβαστεί, τότε είναι ακατάλληλο για τον Κανόνα