Η έμπνευση και η αυτολογοκρισία

Σκόρπια τα σύννεφα λευκά
σαν το χυμένο σπέρμα.

Advertisements