Η αρχαία ποιήτρια Ήριννα [παρά τον έρωτα ή παρά το έαρ]

Διαβάζοντας την “Ηλακάτη” της αρχαίας ποιήτριας Ήριννας ανακαλύπτουμε μια χαμηλόφωνη και ταπεινή ποίηση, θερμή και τρυφερή, που συγκινεί τον σύγχρονο αναγνώστη όσο συγκινούσε και τον αρχαίο.