Εννέα-δέκα σελίδες είναι αρκετές

Κοιτάζοντας προσεκτικά τα ράφια της βιβλιοθήκης και της αναγνωστικής μου μνήμης είχα διαλέξει δέκα σελίδες που θα μου ήταν –πίστευα– αρκετές για μιαν αιωνιότητα, αν, ο μη γένοιτο, παρίστατο τέτοια ανάγκη.