Ποτέ πια εμείς του Διονύση Μαρίνου

όπως γκρεμός που γεύεται
τη μυρωδιά του ανθρώπου
ή ένα κλαδί αλύγιστο
χωρίς αέρα φίλο