Νίτσε: Η τέχνη της σωστής ανάγνωσης

Friedrich Nietzsche, Για τη Φιλολογία Θέσεις και αφορισμοί, Επιλογή κειμένων – Μετάφραση – Προλεγόμενα: Βασίλειος Π. Βερτουδάκης, εκδ. Περισπωμένη