Ο συγγραφέας ασκεί μια παράξενη βία πάνω στον ίδιο και στους δικούς του

Για το μυθιστόρημα της Claude Pujade Renaud «Αγαπημένοι απόντες», εκδόσεις Μελάνι