Κώστας Βάρναλης, ωραίος μπεκρής τραμπούκος και αριστερός

Το συνολικό του έργο, ποιητικό και πεζογραφικό, τα μεγάλα του κυριότατα ποιήματα, τοποθετούν τον Βάρναλη μεταξύ των σημαντικότερων νεοελλήνων συγγραφέων που δεν θα πάψει να διαβάζεται όσο γράφεται και διαβάζεται ποίηση στα ελληνικά.