Χέρμαν Μέλβιλ, Μπάρτελμπυ, ο γραφιάς

«Πελιδνά άμεμπτος, θλιβερά σεβαστός, αθεράπευτα μόνος», είναι ο Μπάρτλεμπυ, ο γραφιάς του Χέρμαν Μέλβιλ.