Παίζοντας με τον Τρίστραμ Σάντι: Η Ιστορία του Βασιλιά της Βοημίας και των Εφτά του Κάστρων

Όπου, από παρέκβαση σε παρέκβαση, προσπαθώ να πω δυο λόγια για τον Τρίστραμ Σάντι ή μια ιστορία.