Τίτος Πατρίκιος: Ο έρωτας στα χρόνια της πέτρας και στα χρόνια της ασφάλτου

Λυσιμελής πόθος: Τα ερωτικά ποιήματα του Τίτου Πατρίκιου. Ο έρωτας ως βίωμα και ως έννοια προς στοχασμό.