Νίκος Καρούζος: γιομάτος ελπίδες για καλό χορταρικό με φέτα

Στο τραπέζι με τον Νίκο Καρούζο

Όλα είναι τραγικά πλην του τράγου (το χιούμορ στην ποίηση του Νίκου Καρούζου)

«Τι χιούμορ σ’ όλους τους μεγάλους ποιητές!» Λουί Αραγκόν. Για το χιούμορ στην ποίηση και για το χιούμορ του Νίκου Καρούζου.