Λίνα Στεφάνου, Μεταξύ μαγείας και πραγματικότητας

Για την ποιητική συλλογή της Λίνας Στεφάνου «Ανοηταίνετε ησύχως!», εκδ. Μελάνι