«Στη ζωγραφιάν αυτή κοιτάζω τώρα…» [Ο Καβάφης του Ψυχοπαίδη]

70 εικόνες του Γιάννη Ψυχοπαίδη πάνω στο πρόσωπο και την ποίηση του Κ. Π. Καβάφη και 58 ποιήματα του Αλεξανδρινού ανθολογημένα από τον ζωγράφο