Ο Άγγελος της Βιβλιοθήκης, 2015

Όπου μαθαίνουμε τι είναι ο Άγγελος της βιβλιοθήκης και πώς πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Διαβάζουμε και μερικά ιαπωνικά χαϊκού.