Γιώργος Μαρκόπουλος, Ζωή κομμένη στη μέση

«Αέρας φυσούσε παντού και στα βουνά πέρα μακριά / ήσυχα ήσυχα μέρες καίγονταν παλιές.»