Νίτσε: Η τέχνη της σωστής ανάγνωσης

Friedrich Nietzsche, Για τη Φιλολογία Θέσεις και αφορισμοί, Επιλογή κειμένων – Μετάφραση – Προλεγόμενα: Βασίλειος Π. Βερτουδάκης, εκδ. Περισπωμένη

Η αυτοβιογραφία ενός βιβλίου

Ο Πολ Ντεζαλμάντ δίνει τον λόγο στα ίδια τα βιβλία και τα ακούει να μιλάνε για τους αναγνώστες και τους συγγραφείς που έχουν γνωρίσει, για τα βιβλιοπωλεία και για την ανάγνωση, για τον δανεισμό και για το τέλος που φοβούνται.