Τόμας Μπέρνχαρντ: Περισσότερο αηδιασμένος παρά περίεργος

Τόμας Μπέρνχαρντ: Πάντοτε μ’ ενδιέφεραν μόνο οι άνθρωποι, επειδή εκ φύσεως με απωθούν, τίποτε δεν με ελκύει περισσότερο από τους ανθρώπους και συνάμα τίποτε δεν με απωθεί περισσότερο από τους ανθρώπους.

Εννέα-δέκα σελίδες είναι αρκετές

Κοιτάζοντας προσεκτικά τα ράφια της βιβλιοθήκης και της αναγνωστικής μου μνήμης είχα διαλέξει δέκα σελίδες που θα μου ήταν –πίστευα– αρκετές για μιαν αιωνιότητα, αν, ο μη γένοιτο, παρίστατο τέτοια ανάγκη.

Η ποίηση βγαίνει μπροστά (η ελληνική ποίηση το 2013)

Οι εκτιμήσεις για την ποίηση του καιρού μας, που κατ’ έθιμον τέτοια εποχή τολμάμε να διατυπώνουμε, δεν μπορεί παρά να είναι παρακινδυνευμένες και πάντως υποκειμενικές και βιαστικές. Αλλά τις επιχειρούμε.